ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΓΕΦΥΡΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ

Σεβασμός στο περιβάλλον

Με γνώμονα τον σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, σε συνδυασμό με την αυξημένη λειτουργικότητα και το προσιτό κόστος, η εταιρεία επεκτείνεται συνεχώς σε νέους τομείς δράσεις, που ορίζονται από τα δεδομένα της νέας χιλιετίας και συμβάλουν στην ανάπτυξη της χώρας, διευρύνοντας το γνωστικό της κεφάλαιο και τις συνεργασίες της.

Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ποιότητα των υδάτινων πόρων, η διαχείριση των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, αποτελούν ζητήματα που απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο. Αποτελώντας αντικείμενο δράσης της ΤΥΧΕΡΟΣ – ΧΑΤΖΗΣ Ο.Ε. που, με στοχευμένες συμμαχίες, τόσο σε επίπεδο ανάπτυξης τεχνογνωσίας με πανεπιστημιακούς φορείς, όσο και σε επίπεδο μεταφοράς τεχνογνωσίας από αξιόπιστους αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς οίκους, είναι σε θέση να προσφέρει αξιόπιστες λύσεις.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΔΩΡΕΑΝ προμελέτη επεξεργασίας αποβλήτων