ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΣ-ΧΑΤΖΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 2. Σχεδιασμού βιομηχανικών εγκαταστάσεων τροφίμων
 3. Περιβαλλοντικής αδειοδότησης
 4. Εγκατάστασης και λειτουργίας
 5. Σχεδιασμού κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
 6. Τοπογραφικές
 7. Οικοδομικών αδειών
 8. Επενδυτικές μελέτες ΕΣΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

 1. Θέση σε λειτουργία
 2. Επίβλεψη λειτουργίας
 3. Συντήρηση