ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΣ-ΧΑΤΖΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σύγχρονο έργο προστασίας περιβάλλοντος το οποίο διαχειρίζεται πλήρως τα υγρά απόβλητα από το σύνολο της δυναμικότητας εισκόμισης πρώτης ύλης, βάσει της άδειας λειτουργίας του.

Η Μονάδα Επεξεργασίας λειτουργεί από το 2013 και αποτελεί από τα πιο εμβληματικά έργα της εταιρείας μας, στο χώρο της Οινοποίησης-Απόσταξης.

Οινοποίηση

Συνδυάζει τεχνολογία αερόβιας επεξεργασίας και χημικής οξείδωσης, με αποτελέσματα τα οποία καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις του αποδέκτη του.

Την εγκατάσταση σχεδίασε και κατασκεύασε η εταιρεία μας και αποτελείται από έργα:

  • Εσωτερικής οδοποιίας
  • Έργα πολιτικού μηχανικού δεξαμενών Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων
  • Έργα ηλεκτρολογικά βιολογικού καθαρισμού και οδοποιίας
  • Έργα υδραυλικά

Η επεξεργασία της ιλύος που παράγεται, πραγματοποιείται με μηχανική αφυδάτωση, Decanter, η οποία δίνει ένα πλήρως αξιοποιήσιμο εδαφοβελτιωτικό, που οι συνεταιριστές αξιοποιούν εξ΄ ολοκλήρου στις αγροτικές επιχειρήσεις τους.

Απόσταξη

Η επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του Αποστακτηρίου πραγματοποιείται από ένα σύγχρονο σύστημα επεξεργασίας, το οποίο συνδυάζει χημική οξείδωση και αερόβια μικροδιήθηση (MBR, Membrane Biological Reactor) με χρήση μεμβρανών της KUBOTA.

Η ιλύς που παράγεται και αδειάζεται μια φορά το χρόνο, χρησιμοποιείται, αφού αφυδατωθεί φυσικά, ως εδαφοβελτιωτικό πλήρως σταθεροποιημένο καλύπτοντας εδαφικές ανάγκες των αγροτικών επιχειρήσεων της περιοχής.

Και τα δύο συστήματα Οινοποίησης – Αποστακτηρίου χρησιμοποιούν τεχνολογίες τηλε-ελέγχου και τηλε-επιτήρησης σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Στοιχεία Εργου

Δυναμικότητα Βιολογικού:

Θέση: Τύρναβος

Έτος Έναρξης Εργασιών: 2013

Φωτογραφίες του έργου

ΤΥΧΕΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ