ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΣ-ΧΑΤΖΗΣ

WASTEWATER TREATMENT FACILITIES IN MAST FOODS INDUSTRY

WASTEWATER TREATMENT FACILITIES IN MAST FOODS INDUSTRY

cartonbox εναέρια φωτογραφία

Project Info

Project type:

Capability:

Position: VOLOS

Work started: