ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΣ-ΧΑΤΖΗΣ

WASTE WATER TREATMENT STUDY AT PAPANIKITAS S.A.

WASTE WATER TREATMENT STUDY AT PAPANIKITAS S.A.

ΠΑΠΑΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕ

Project Info

Project type:

Capability:

Position: CHALKIDIKI

Work started: