ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΥΧΕΡΟΣ-ΧΑΤΖΗΣ

WASTEWATER TREATMENT FACILITIES IN EXALCO

WASTEWATER TREATMENT FACILITIES IN EXALCO

In the field of management of hazardous liquid waste resulting from the extrusion and electrostatic painting of aluminum profiles, Tycheros – Chatzis Co maintains a dominant position, as it has constructed three large units of space with results such that the treated liquid element is disposed of refined in the environment.

The selected system treats all the liquid waste that results both from the extrusion of aluminum and from the discharges of electrostatic paint liquids.

Λογοτυπο επιχείρησης Exalco Συστήματα Αλουμινιου

Project Info

Project type:

Capability: 15m3 per day

Position: LARISSA

Work started:

Project Photos

ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΥΧΕΡΟΣ-ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ - ΑΓΓΛΙΚΟ